Den nye Stoholm Skole kommer primært til at ligge på arealer, der nu er en del af Stoholm Stadion, samt en næsten nyanlagt teknikbane til mountainbike. Det er i umiddelbar nærhed af Stoholm Fritids- og Kulturcenter, som den gule pil peger på. Den grønne pil peger på byens vandrehjem, og den røde pil peger på det areal, der i dag rummer byens kunstgræsbane. Illustration: Viborg Kommune/Henrik Bagge

Ny skole i Stoholm tager form: Hele byen er tænkt ind i dens mange funktioner

Byrådet i Viborg har lagt sig fast på en totalrådgiver på det nye skolebyggeri

STOHOLM Det bliver Friis & Moltke Architects, der som totalrådgiver får ansvaret for byggeriet af den nye skole i Stoholm, der kommer til at ligge i forbindelse med Stoholm Fritids- og Kulturcenter i byens sydende.

Det står klart, efter byrådet i Viborg på et møde for nylig udvalgte arkitektfirmaet med adresse i Aarhus fra et felt, der oprindeligt talte 16 interesserede firmaer.

Det blev siden indsnævret til en håndfuld, der alle hver især har givet tilbud på totalrådgivningen inklusive udarbejdelse af et konceptoplæg til den nye skole, som siden er blevet forelagt en styregruppe under en præsentation med tegninger og andre konkrete forslag til skolens udseende.

Til præsentationen og den efterfølgende evaluering af de fem projektforslag deltog repræsentanter fra skolen, Børn & Unge, Teknik & Miljø samt Udbud og Indkøbsafdelingen i Viborg Kommune.

Herefter er der ud fra kriterier om »bedste forhold mellem pris og kvalitet« blevet voteret, og den efterfølgende indstilling trak Friis & Moltke Architects sig altså sejrrigt ud af med et tilbud på 13.225.000 kroner, hvilket var halvanden million kroner under det dyreste projekt og omkring trekvart million kroner over det billigste.

En glad bestyrelsesformand

I Stoholm Skoles bestyrelse er der stor tilfredshed med udfaldet af den nu overståede udbudsrunde.

- Det ser da så spændende ud, og det er jo dejligt, at der nu begynder at danne sig så konkrete billeder for øjnene af os. Og så er det klart, at der stadigvæk forestår en proces, hvor vi yderligere skal have involveret de fremtidige brugere, siger Mette Thybo Jensen, der er bestyrelsesformand for Stoholm Skole.

Der er nemlig en del flere interessenter i spil end bare skolens umiddelbare brugere i form af elever, lærere og personale.

Det drejer sig selvfølgelig om forældrene, men også hele byens foreningsliv og ikke mindst Stoholm Fritids- og Kulturcenter, som er tiltænkt en særlig rolle som tæt allieret i hele det blomstrende liv, der tænkes at udspille sig i og omkring den kommende skole.

- Og der ser Friis & Moltkes projekt virkelig også lovende ud. Ikke mindst de tanker, de har, med at bruge skolens udearealer som en del af undervisningsmiljøet, synes jeg, ser meget spændende ud, siger Mette Thybo Jensen.

Naturen møder kulturen

I sit oplæg til Ny Stoholm Skole opererer arkitektfirmaet med en overskrift, der lyder »I mødet mellem natur og kultur« med reference til skolens placering mellem landskab og by, hvoraf Stoholm Fritids- og Kulturcenter udgør byens umiddelbare forpost.

»Denne placering giver en enestående mulighed for at bringe by, landskab og kultur tæt sammen og skabe nye synergier til glæde for både skolelivet, foreningslivet og bylivet,« lyder det i konceptoplægget.

Man inddrager også de eksisterende terrænforskelle, der er i byens nuværende stadionanlæg, som i vidt omfang kommer til at lægge arealer til den nye skole.

Her formes et nyt, udendørs torv, der som et samlende omdrejningspunkt forener skole og fritidscenter til en stærk kulturel enhed i byen og vil kunne danne ramme om aktiviteter lige fra bevægelse, leg og læring til markedsplads, koncerter og gadeidræt.

Denne idéskitse viser det centrale skoletorv, der samler skolen i et varieret og indbydende frontstage-miljø, hvor det indendørs »skoletorv« åbner sig ud mod det udendørs »kulturtorv« mellem Stoholm Skole og Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Illustration: Friis & Moltke Architects

Frontstage og backstage

Arkitektfirmaet opererer i selve skolebygningen med begreberne »frontstage« og »backstage«, hvor et nedre niveau i terrænet tænkes som frontstage i samspil med føromtalte torv, mens et øvre niveau tænkes som backstage i samspil med de grønne områder oven for skråningen.

Et indendørs skoletorv bliver hjertet i den nye skole, som binder alle afdelinger, fagmiljøer, administration og fællesarealer sammen.

Det danner samtidig et indbydende frontstageområde, der åbner op mod det udendørs »kulturtorv«, og kan derved i særlig grad benyttes uden for skoletid til aktiviteter i sammenhæng med kulturcentret.

Det højere liggende backstage bliver tilgængeligt via indendørs trappesystemer og udgøres hovedsageligt af de tre afdelinger for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, men også nogle faglokaler. Herfra er der blandt andet også adgang til nogle udendørs læringspavilloner.

Viborg Byråd afsatte oprindeligt 120 millioner kroner til at bygge en ny Stoholm Skole, men på grund af stigende priser og overophedning i byggeriet blev der i november sidste år afsat yderligere 10 millioner kroner til projektet.

Af samme grund forventes den nye skole nu at stå klar til skolestarten i august 2026, og ikke i august 2025, som det i første omgang var planen.

Dette er en idéskitse til samspillet mellem landskab, leg og læring i skolens backstage-miljø, der udover afdelinger til indskoling, mellemtrin og udskoling også består af udendørs læringspavilloner. Illustration: Friis & Moltke Architects