Det danske landbrug har kurs mod færre og større landbrug. Foto: Kehlet

Landbrugstema: Vi får færre, men større landbrug

Færre gårde, men øget specialisering på stadig større bedrifter præger dansk landbrug

LANDBRUG Det lille husmandssted med et par køer, høns og får findes kun i »Jeg en gård mig bygge vil«. Det er de fleste nok klar over.

Men antallet af små landbrug med »lidt af hvert« er stadig støt faldende, og en statistik viste i 2019, at vi siden 1979 havde fået 70 procent færre jordbrugsbedrifter fra 110.0000 til 34.000.

Udviklingen er fortsat, og vi var nede på 30.329 bedrifter i 2022, som er de seneste tal, Danmarks Statistik oplyser.

Da det samlede antal hektar landbrugsjord i Danmark ikke falder i samme takt, kan man konstatere, at danske landbrugsbedrifter generelt bliver både færre og større år for år.

I takt dermed, stiger også antallet af såkaldte præcisionslandbrug, hvor landmanden bruger data fra satellitter, sensorer mv. til mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af gødning og lignende, og den form for teknologi kræver en vis volumen. I 2022 benyttede 76 procent af de danske landbrug præcisionsteknologi, og især de store landbrug har taget den til sig.