Arkivfoto: Eva Hartvig

Røde ører

Landmand Hans Rauff har ansøgt Viborg Kommune om at etablere 3 store stalde til slagtekyllingeproduktion.

De skal bygges på »bar mark« ved siden af en kvægejendom, som er under afvikling.

Projektet har været i høring med en mangelfuld miljøkonsekvensrapport. Bl.a er der ikke taget stilling til, hvordan staldene skal opvarmes, hvilket har betydning for antallet af tilkørsler og graden af luftforurening.

Hensyn til grundvandet er kun beskrevet overordnet, selvom staldene er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Der er ikke ændret i tal- og beregningsmateriale, selvom projektet er revideret undervejs, og der er decideret fejlmålinger på nogle afstande.

Fint med høring, men hvordan kan vi som naboer komme med kvalificerede indsigelser på så usikkert et grundlag?

Og hvorfor indkalder Hans Rauff ikke til borgermøde, så vi kan få fakta på plads og misforståelser ryddet af vejen?

Som naboer føler vi os ærlig talt holdt for nar. Om det er af kommunen eller Hans Rauffs konsulenter ved vi ikke helt.

Nogle bør i hvert fald have røde ører.