Foto: Henrik Bagge

Læserbrev om rundkørsel i Stoholm: Jeg undres...

DEBAT Jeg undres over rundkørslen fra Lundgårdsvej til Stoholm. Jeg undres over vigtigheden af rundkørslen.

Hvori består de alvorlige trafikale udfordringer, og er en rundkørsel løsningen?

Jeg undres over, at man har valgt denne meget dyre løsning med en vejforlægning til at lede tung trafik ad Skalmstrupvej, i kombination med den meget billige og meget usikre løsning for den bløde trafik.

Jeg undres over, at man ikke i beslutningsprocessen har overvejet skoletrafikken for de små cyklister fra Gammelstrup og Toftum til Stoholm.

Jeg undres over, at vi ikke, som nærmeste naboer i Gammelstrup, er blevet hørt i processen.

Jeg undres over, at man ikke har taget med i betragtning, at Vejdirektoratet fremhæver, at såvel danske som internationale studier viser, at ombygning til rundkørsel forringer trafiksikkerheden for cyklister, og at antallet af ulykker og personskader øges med 31 procent, når der er tale om ombygning af vigepligtsregulerede T-kryds inden for byskilt. (Kilde: Vejdirektoratet Håndbog, Trafiksikkerhed Effekter af vejtekniske virkemidler)

Jeg undres over den manglende løsning for de gående/motionerende og cyklister til Birkesø (hvor der nu ellers er etableret en skøn, rekreativ cykelsti hele vejen - tak for den), når de skal over rundkørslen til cykelstien op ad Lundgårdsvej.

Jeg undres over, at man i projektet ikke har rettet sig efter Vejdirektoratets vejledning om, at man i en rundkørsel som denne kan sikre cyklister og gående med enten tunnel/bro eller tilbagetrækning af cykelsti/gangovergang 10-15 meter længere henne ad rundkørslens ben.

Jeg undres over, hvorfor man ikke kan få oplyst i forvaltningen i Viborg Kommune, på hvilken baggrund løsningen med en rundkørsel er valgt, og hvorfor man ikke vælger, som foreslået fra anden side, at tage en time-out på projektet, indtil man er sikker på, at denne løsning er den korrekte.

Måske er det en genial løsning, der er valgt. Måske er det både overvejet og bevidst, at man har valgt at prioritere den tunge trafik fremfor den bløde.

Måske er det en løsning, som er åbenlys for alle og enhver. Måske er vi flere, der undres!