Cirka fem kilometer hovedledninger og fem kilometer stikledninger skal der i alt graves ned i Vridsted, hvis projektet med fjernvarme bliver til noget. Arkivfoto: Jørgen Kirk/Scanpix

Fjernvarmeprojekt i Vridsted: Planerne lægges frem for borgerne tirsdag

Vinderup Fjernvarme er central i den plan om varmeforsyning til Vridsted, der præsenteres på to borgermøder

VRIDSTED Vridsted Borgerforening og Vinderup Fjernvarme har sammen indkaldt til to borgermøder i Vridsted Forsamlingshus, hvor et fælles fjernvarmeprojekt vil blive præsenteret.

Møderne er programsat til henholdsvis tirsdag den 10. januar og onsdag den 18. januar, begge dage klokken 19.

Indholdet på de to møder vil være identisk, og det er udelukkende for at give så mange som muligt mulighed for at deltage, at det sker over to aftener.

Kræver eget varmeværk

Med lokale Rasmus Ehlers i spidsen har en arbejdsgruppe gennem længere tid undersøgt muligheden for fremover at kunne forsyne lokalområdet med fjernvarme, og i den proces er Vinderup Fjernvarme blevet en aktiv medspiller.

Den leverer i forvejen fjernvarme til Sevel via en rørledning, men det er ikke en sådan løsning, der er i støbeskeen i Vridsteds tilfælde. Dertil er afstanden for stor.

I stedet arbejdes der med en model, hvor Vinderup Fjernvarme vil bygge et nyt varmeværk i Vridsted bestående af en 1,3 MW varmepumpe, en stor akkumuleringstank samt en naturgaskedel som backup.

Projektforslaget har været inde at vende i Viborg Kommune, hvor det i starten af december blev godkendt efter varmeforsyningsloven.

Samtidig blev det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport - den såkaldte VVM-redegørelse - for projektet.

233 husstande i spil

På møderne i Vridsted vil driftsleder Jørgen Sørensen fra Vinderup Fjernvarme præsentere hele fjernvameprojektet samt økonomien i det.

Ifølge det projektforslag, som Vinderup Fjernvarme har sendt til Viborg Kommune, drejer det sig om at kunne forsyne cirka 233 ejendomme i Vridsted by, der for størstedelens vedkommende i dag er naturgasopvarmede.

Til det formål skal der i eksisterende vejarealer etableres omkring fem kilometer hovedledninger og yderligere cirka fem kilometer stikledninger.

Man har også allerede kig på en kommunal grund i byens nordlige udkant til varmeværket.

Men alt det kan man høre mere om i detaljen på møderne, hvor det også vil være muligt at udfylde og underskrive kontrakter om tilslutning.

- Jo før vi opnår den tilslutning, der er krævet, jo før begynder byggeriet, siger Rasmus Ehlers fra arbejdsgruppen forud for møderne.