Denne skitse viser, hvordan de nye huse i Nr. Søby kan blive placeret. Der blive både parcelhuse (øverst) og rækkehuse på en mark for enden af Skovvej.

Nr. Søby: Plan for nye boliger er klar

Der er mangel på muligheder for at bosætte sig i Nr. Søby, men det ændrer sig nu

BOLIGER Flagermus har igen forsinket et byggeri, denne gang i Nr. Søby.

Her vil byggefirmaet Ginnerup etablere et nyt boligområde med parcelhuse og rækkehuse for enden af Skovvej.

Skive Byråd godkender snart et forslag til en lokalplan, som skal give grundlag for byggeriet.

- Det planlagte byggeri kommer til at betyde, at en lille del af skoven i området skal fældes. Derfor skulle vi have afdækket, om flagermus lever i den skov, der skal fældes. Det gjorde vi gennem lytninger i skoven forår og efterår sidste år, fortæller Lars Peter Salhøj, planchef hos Skive Kommune.

Der lever dog ikke flagermus i det stykke skov, viste det sig.

En mistanke om, at nogle gamle træer på Marienlyst i Skive kunne være levested for flagermus, forsinkede sidste år en lokalplan for Kaj Ove Madsens kommende byggeri af boliger på Marienlyst.

Men heller ikke på Marienlyst afslørede mikrofoner i træer, at flagermus levede i dem.

I 2019 lagde Skive Byråd jorden i Nr. Søby, en mark, ud til boliger.

Nogle beboere i Nr. Søby protesterede. De vil bevare det område som et grønt område. De klagede over flere forhold. Planklagenævnet afgjorde, at udlægget ikke overholdt Planlovens krav om en redegørelse for behovet for boliger. Det er nu ændret.

- Ginnerups projekt er meget fint. Vi mangler både parcelhuse og rækkehuse i Nr. Søby, siger Goska Rasmussen (V), Glyngøre, formand for Skive Kommunes udvalg for Teknik og Miljø.

Under en såkaldt fordebat om udlægget af jorden i Nr. Søby til boliger modtog Skive Kommune tre indsigelser.

Nogle ønsker fortsat ikke jorden udlagt til boliger. Nogle pegede på forringelse af skov i Nr. Søby og forbindelse til skoven. Det betød ikke ændringer af det forslag, som snart kommer i høring.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri af op til ni parcelhuse og op til 24 rækkehuse. I lokalplanen er det også indarbejdet, at der vil være adgang til skoven gennem området.

Planen forventes endeligt godkendt inden sommerferien. Kommer der indsigelser, kan det eventuelt forsinke den.

- Jeg kan ikke nu sige, hvornår vi går i gang med at bygge. Jeg tør ikke nu satse på, at lokalplansforslaget går glat igennem, siger direktør Mads Ginnerup.

Skive Kommune er i øvrigt også på vej med nye byggegrunde i Nr. Søby.

Den har købt et stykke jord ved Jernbanevej, hvor kommunen over tre omgange har udstykket boliggrunde.

De nye byggegrunde på Jernbanevej bliver formentlig udbudt til salg i 2024.