Pressefoto: Midttrafik

Intet nyt fra vestfronten: Busrute gennem Hagebro, Vridsted og Fly består

Midttrafiks beskæringer af køreplanerne rammer ikke Vestfjends

TRAFIK I I lyset af den dårlige kombination af lavere indtægter og højere udgifter har Region Midtjylland set sig nødsaget til at køre den helt store grønthøster hen over Midttrafiks rutenet.

alt 41 millioner kroner er der blevet »tilpasset« busafgange for i den nye ruteplan, der træder i kraft den 25. juni 2023.

Også rute 13 mellem Herning og Skive berøres i begrænset omfang, idet 234 årlige køreplantimer bortfalder.

Det kommer dog ikke til at påvirke hverken Hagebro, Vridsted eller Fly, selv om flere høringssvar bærer præg af, at afsenderne fejlagtigt tror, at rute 13 helt skal nedlægges.

Kun strækningen Herning-Haderup berøres nemlig af færre afgange.