Cirka sådan kommer det nye boligområde i Kvols til at tage sig ud med seks dobbelthuse i en halvcirkel mod vest, mens der er sat plads af til tre større parcelhusgrunde mod øst. Illustration: Klint Byg

Lokalplan: Nyt boligområde på vej i Kvols

I alt 15 nye matrikler er i støbeskeen i byens vestlige ende

KVOLS Lillebyen Kvols med omkring 100 indbyggere får snart mulighed for at udvide befolkningsgrundlaget.

Et nyt boligområde er nemlig på vej ved Vældgaardvej i Kvols´ vestlige udkant ikke langt fra kirken.

Det kommer til at rumme seks dobbelthuse med 12 matrikler på hver omkring 500 kvadratmeter grund og godt 100 kvadratmeter bebyggelse plus carport og redskabsrum.

Hertil kommer tre større parcelhusgrunde på knap 1000 kvadratmeter hver, og midt i det hele anlægges et grønt areal med et vandbassin til tag- og overfladevand.

Det er Klint Byg i Frederiks, der har ansøgt Viborg Kommune om at udarbejde en ny lokalplan for området, der er på cirka 1,6 hektar, og det ønske har kommunen imødekommet.

En ny lokalplan er således nu i høring i fire uger indtil den 9. februar, og kommer der ingen høringssvar inden da, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.

Der vil således ikke blive gennemført en miljøvurdering af planforslaget, og der vil heller ikke blive afholdt borgermøde.

Der stilles dog en række betingelser til udlægningen af boligområdet. Det ligger nemlig mindre end 300 meter fra Kvols Kirke og dermed inden for det, der hedder kirkebyggelinje, hvorfor lokalplanen kun tillader bebyggelse op til 7,5 meters højde.

Der er også krav til bebyggelsens udformning, materialevalg og udseende. For eksempel forudsættes symmetrisk saddeltag, ligesom byggeriet generelt skal underordne sig det omkringliggende landskab.

Området er afgrænset af mark- og græsarealer mod nord, vest og syd, mens der mod øst er åben-lav boligbebyggelse.

Den røde streg afgrænser det nye boligområde på Vældgaardvej i den vestlige udkant af Kvols, mens den røde pil peger på Kvols Kirke i nærheden. Illustration: Viborg Kommune