Arkivfoto: Flemming Hansen

Hjertegynge og återrasse: Halv million kroner til lokalt projekt

UDVIKLING Nordea-fonden har igen uddelt penge fra puljen »Her gror vi«, denne gang med hjerterne i fokus.

Og det har regnet på Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening, der har fået penge til et projekt med hjertet som udgangspunkt.

Foreningen har nemlig fået 498.000 kroner fra puljen til »Hjerteparken«, der er en fællespark for de tre byer med återrasse og hjertegynge.

Parken bliver på cirka 1,5 hektar og kommer til at ligge i Højslev, så den får front mod en å, som løber henover arealet, og som via projektet bliver gjort tilgængelig.

Projektets primære aktiviteter er etablering af en återrasse til ophold og aktiviteter langs åen samt en særlig gynge, hvor man kan svinge sig ud over åen. Faciliteterne tænkes anvendt af lokale børnehaver og dagplejere til leg og opdagelse i skoven, seniorer med haveaktiviteter, boldspil og hangout for unge og udeundervisning for skolen.

Parken skal desuden styrke fællesskabet mellem de tre byer og inddrage borgere, der normalt ikke opsøger fællesskabet.