Købmandsparret Jenny Benedicte og Emanuel Dalsgaard med børnene Lilly, Ib, og Herdis. Privatfoto

Efterårsskrift: Nye, gamle historier fra Fjends

Fjends Egnshistoriske Forening er på trapperne med et nyt skrift, hvor man blandt andet kan læse om købmanden i Mønsted, der også var en dygtig pistolskytte

EGNSHISTORIE Fjends Egnshistoriske Forening er på banen med »Efterårsskrift 2022« i dens serie af halvårlige udgivelser indeholdende spændende, lokalhistoriske artikler.

Der er blandt andet en historie om Jens Christian Iversen, der købte en lille ejendom i Iglsø i 1888 med kun en tønde land opdyrket ud af en håndfuld.

Med stor flid og udholdenhed fik Jens Christian Iversen imidlertid bragt jorden i god kultur og fik skabt en værdifuld ejendom.

Han modtog præmier for den store flid - flere gange med 1. præmien fra Landboforeningen. Historien er fra »Hædrede Husmænd - Billeder og Biografier« fra 1908.

Man kan også læse historien om Resen Friskole, der startede i forsamlingshuset i 1916. Samme år blev grunden til friskolen udstykket, og skødet er dateret den 23. januar 1917 med adkomst til Anders Nielsen. Bygningen nævnes i tingbogen i 1917, men først den 24. oktober 1923 overgår skødet til interessentskabet »Resen Friskole«.

Der fortælles om lærere og lærerinder ved skolen. En af dem var Jacob Pedersen, der senere blev lærer ved Høgild Skole. Her fortsatte han til skolen lukkede i 1970. Jacob Pedersen var således ansat i Vroue-Resen Kommune fra 1925 til 1970.

Friskolen lukkede i 1934, men artiklen følger »friskolen«, som huset blev kaldt, lige til det blev fjernet i 2008.

Købmand og pistolskytte

Emanuel Dalsgaard var købmand i Mønsted Købmandshandel 1947-1956, og i en artikel fortælles om både familien og butikken.

Han var født i Vroue, og inden han købte butikken i Mønsted, var han uddeler i Fårbæk fra 1921-1947.

Han var desuden en dygtig pistolskytte, som vandt mange flotte sølvplaketter, hvoraf flere er over 100 år gamle. Plaketterne har nu fået plads på Æ Fjandboarkiv.

»Én kvinde alene gjorde det hele« er overskriften på en historie om Signe Vest, en ung kvinde fra Sjørup, der blev sygeplejerske og rejste til Grønland i 1933. Hun kom til at opleve grufulde epidemier, hunger og død. Især den store influenzaepidemi i 1936 var streng og krævede mange menneskeliv.

Signe fortæller blandt andet: »Ved bopladsen Panargalik fandt vi folk døde på briksen inde i husene. Da jeg kom, havde folk slæbt alle de døde ud og lagt dem i en stribe udenfor«.

Historien handler også om drengen Ole, hvis bedstemor var ren indianer. Ham tog Signe Vest sig godt af, og hun betegnes som østgrønlændernes forgudede ven og rådgiver.

Sidst i bladet er der et par hilsener fra Stille Fritz i 60’erne, og på bagsiden ses denne gang Carsten Christensen fra Daugbjerg Kalkgruber som »Jens Langkniv«.

Halvårsskriftet omdeles til foreningens 330 medlemmer, og man kan komme med i klubben ved at sende en mail til oda@rebofa.dk, ligesom Fjends Folkeblad og Stoholm Bibliotek også forhandler skrifterne enkeltvis.

På dette luftfoto fra Sdr. Resen ses forrest til venstre Brugsen, til højre friskolen og i midten forsamlingshuset. Foto: Det Kongelige Bibliotek 1948-1952
Jens Christian Iversen fra Iglsø modtog blandt andet denne sølvmedalje fra Jydske Landboforeninger for sin flid og dygtighed som landmand. Foto: Æ Fjandboarkiv
Købmand Emanuel Dalsgaard med børnebørnene Niels Peder og Benedicte. Privatfoto
Købmand Emanuel Dalsgaards mange sølvplaketter fra sine meritter som pistolskytte. Privatfoto