Fra mandag den 22. maj og cirka halvanden måned frem vil Trandumvej, der starter her ved Trandum Kirke, være spærret for gennemkørsel, da broen over Karup Å skal renoveres. Senere skal broen på Åbakken ved Vridsted have samme tur. Foto: Henrik Bagge

Vejarbejde sommeren igennem: To broer over Karup Å skal renoveres

En ansigtsløftning til to broer over Karup Å vil i forskudte perioder spærre for trafikken

TRAFIK Viborg Kommune har løbende gang i vejarbejder, der medfører periodevist spærrede veje, og det kommer fra næste uge til at påvirke trafikken i Vestfjends.

Her vil nemlig med start mandag den 22. maj pågå et arbejde på to broer over Karup Å, som skal have renoveret kantbjælker samt have ny fugtmembran og nyt autoværn.

Arbejdet på de to broer sker dog forskudt for hinanden, så borgerne i Mogenstrup og Trandum på den vestlige side af åen ikke afskæres helt fra deres venner på den østlige side i Vridsted og Fly.

Først for skud står broen på Trandumvej, der med start i næste uge vil være afspærret mellem Dåsbjergvej i Fjends og Tingvej ved Mogenstrup. Det arbejde forventes afsluttet omkring den 7. juli.

I august/september er turen så kommet til broen på Åbakken ved Vridsted, der bliver spærret for alle trafikanter mellem Egebjergvej i Vridsted og Dueholmvej på den anden side, mens arbejdet pågår.

Der er altså på intet tidspunkt spærret for trafik på begge de to passager over Karup Å på samme tid.

Viborg Kommune anviser samtidig en alternativ transportmulighed, idet det i hele perioden stadig vil være muligt at sejle i kano på Karup Å under broerne.

Kortet viser, hvor og hvornår Trandumvej og Åbakken vil være spærret. Illustration: Viborg Kommune
Entreprenøren er ved at gøre klar til den renovering af broen over Karup Å på Trandumvej, der starter på mandag. Foto: Henrik Bagge