Stoholm Fjernvarme har sænket afregningsprisen fra 300 kroner til 250 kroner resten af 2023. Det sker, efter et godt elsalg har genereret et større overskud end forventet. Arkivfoto

Bedst i kommunen: Varmeværk sænker prisen resten af året

I Stoholm kan de nu lune sig ved en afregningspris på 250 kroner

STOHOLM Stoholm Fjernvarme har besluttet at sænke prisen på fjernvarme for værkets 1060 kunder resten af 2023.

Det betyder, at afregningsprisen på fjernvarme i Stoholm sænkes fra 300 kroner til 250 kroner indtil udløbet af 2023 med en målerleje på 1500 kroner og fastafgift på 15 kroner per kvadratmeter.

Det oplyser bestyrelsesformand Henry Jensen.

I forvejen lå Stoholm Fjernvarme helt i bund på Viborgegnen, hvad angår varmeprisen.

Det skyldes, at man har været på forkant med den grønne omstilling med flere forskellige produktionsmuligheder i form af varmepumper, træpillekedel, gasmotorer og gaskedler.

På den måde kan man hele tiden tage højde for dagspriserne på el og gas, og den aktuelle prisregulering kommer da også efter et usædvanligt godt salg af el, der har givet Stoholm Fjernvarme et større overskud i regnskabsåret 2022/2023 end forventet.

- Og det skal selvfølgelig komme kunderne til gode, siger Henry Jensen.

Bestyrelsen følger nøje værkets økonomi og vurderer løbende om prissænkningen kan opretholdes efter nytår 2023.

Da starter nemlig næste regnskabsår, da man fra 2024 overgår til at følge kalenderåret.

Udvider mod øst

Stoholm Fjernvarme barsler også med en udvidelse mod øst, så borgerne i Sparkær og Mønsted kan blive koblet på nettet fra Stoholm, og det skrider planmæssigt frem.

Stoholm Fjernvarme har sendt et projektforslag til Viborg Kommune, som forventes færdigbehandlet sidst på sommeren, og så kan arbejdsgruppen omkring projektet gå i gang med at indhente endelige tilsagn fra de kommende fjernvarmeforbrugere i Østfjends, hvor antallet af forhåndstilkendegivelser var overvældende.

Der er tale om at lægge en rørledning fra Stoholm ad Lundgårdsvej til Bryrupvej, hvor røret deles i to med den ene mod Sparkær og den anden mod Mønsted.

Og om alt går vel, tages første spadestik i januar 2024 med tilslutninger fra efteråret 2024.