Arkivfoto

Flagdag for vore udsendte: Viborg har været med fra begyndelsen

Viborg hylder tirsdag for 15. gang vore udsendte i international tjeneste

MARKERING Tirsdag den 5. september 2023 markeres for 15. gang Danmarks flagdag for vore udsendte i international tjeneste.

Viborg har været med fra begyndelsen i 2009, og siden 2010 har flagstangen på Margretheplænen sammen med domkirken været centrum for markeringen, og denne gang markeres flagdagen i et samarbejde med Flyvestation Karup.

Arrangementet starter klokken 19 med gudstjeneste i domkirken, hvor gæsterne mødes med faneborg ved indgangen.

Flyverpræst Charlotte Rønhoff forretter gudstjenesten, og Prinsens Musikkorps og Kulturrøddernes Kor medvirker.

Efter gudstjenesten er der samling på Margretheplænen, hvor der er fællessang med Kulturrøddernes Kor, inden der er tale ved chefen for Forsvarsstaben, Generalløjtnant Kenneth Pedersen, der vil slutte med at lægge en krans ved mindestenen, mens trompetfanfaren »Danmarks sidste honnør« afspilles.

Både i Viborg Domkirke og på Margretheplænen deltager faner fra forskellige organisationer, foreninger, og spejderkorps.

Viborg Kommune støtter blandt andet arrangementet med flagudsmykning og ved at udsende særlig invitation til de 1469 veteraner, der er bosat i kommunen.

Alle er velkomne til at deltage i højtideligheden og den efterfølgende reception i sognegården, og man opfordres også til at markere dagen ved at hejse flaget derhjemme.

Man vil ligesom i 2022 kunne følge Flagdagen 2022 live på Viborg Kommunes YouTube-stream, som kan tilgås via www.viborg.dk/flagdag.