Kristian Pihl Lorentzen. Arkivfoto

Debat: Høringsmøder om Hærvejsmotorvejen

DEBAT Mange har i de seneste uger spurgt mig, om Vejdirektoratet holder borgermøder i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af den kommende hærvejsmotorvej.

Og det gør det. Der holdes borgermøde den 9. juni klokken 19-21 i Vibocold Arena i Viborg og den 15. juni klokken 19-21 i Thorninghallen vest for Kjellerup.

Præsentationen på mødet optages på video, og videoen vil efterfølgende kunne ses på projektets hjemmeside.

Jeg vil opfordre til at alle interesserede deltager i møderne for at blive grundigt orienteret om projektet, herunder mulige linjeføringer, samt komme med forslag og ideer til, hvad der bør undersøges nærmere.

Der kommer også en afsluttende offentlig høring af de projektforslag Vejdirektoratet har udarbejdet og miljøkonsekvensvurderet. Denne høring forventes afholdt efter sommerferien 2024, hvor der også vil blive afholdt borgermøder og være otte ugers høringsperiode.

Vejdirektoratet vil i efteråret 2024 lave en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen. På baggrund af den politiske beslutning om projektet skal der udarbejdes en anlægslov. Dette vil formentlig kunne ske sidst i 2025.