En ny fællessti for cyklister og fodgængere mellem Virksund og Sundstrup er blevet anlagt på begge sider af vejen i forbindelse med et stort vejarbejde på Virksunddæmningen. Stien indvies af borgmester Ulrik Wilbek (V), når Sundstrup den 13. maj afvikler Muslingefestival. Foto: Henrik Bagge

Vejarbejde er slut: Hovedtrafikåre har fået en overhaling

Arbejdet på dæmningen i Virksund er til ende, og det kan særligt cyklister glæde sig over

TRAFIK Bilister fra Skiveegnen med kurs mod Nordjylland er gennem et stykke tid blevet sendt på en ordentlig omvej over Viborg på grund af vejarbejde på dæmningen ved Virksund.

Først var vejen gennem en periode i foråret spærret i tidsrummet klokken 20-05, og gennem et par uger op mod påske var den totalspærret for al trafik døgnet rundt.

Den gene er imidlertid nu ryddet af vejen. Arbejdet er nemlig så langt, at det kun er småting, der resterer, og dermed kan man igen krydse dæmningen på alle tider af døgnet.

- Trafikken er oppe at køre igen, og vi har holdt tidsplanen, så det er vi meget tilfredse med, siger Jens Møller Vestergård fra Trafik og Veje i Viborg Kommune.

Hensyn til cyklister

Virksunddæmningen, der opdæmmer vandet mellem Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning, ligger på rute 579 i Viborg Kommune på grænsen til Skive Kommune, og ud over vejdæmning består bygværket af en afvandingssluse, en skibssluse og en klapbro.

Og det er det hele, der har fået en tiltrængt omgang, plus lidt til. Nyt på dæmningen er nemlig anlæggelsen af en asfaltbelagt fællessti til både cyklister og fodgængere.

Tidligere har der været et flisebelagt fortov, som af gode grunde også blev flittigt benyttet af cyklister, da de ville undgå at komme i karambolage med den tunge trafik på den relativt smalle vej.

Fortovet sluttede imidlertid, inden man var helt ovre på den anden side, så cyklister også måtte forcere et græsareal undervejs.

Så det hele var lidt noget rod, ifølge brovagten på stedet.

Alt har fået en makeover

Manden på broen hedder Svend Erik Pram, og med det navn lå det næsten i kortene, at han skulle drive det tll noget maritimt.

Han har gennem 14 år været brovagt på Virksunddæmningen, hvorfra han nærmest kan se hjem til sit hus i Sundstrup på Viborg-siden, så han har fulgt vejarbejdet på nærmeste hold. Og det har været et omfattende et af slagsen.

De tunge sluseporte har været på land for at blive afrenset og få en overfladebehandling, mens det samme er sket for klapbroen, blot i form af en »undervognsbehandling«.

- Man kunne se, at det var længe siden, den sidst havde fået den helt store omgang med portene af og det hele, så det har den haft godt af, siger Svend Erik Pram med klaphatten på.

Klapbroen har så også fået ny vejbelægning på oversiden, og der har man flottet sig og lavet den dyre med en særligt slidstærk specialasfalt.

- Almindelig asfalt kunne ikke holde herude. På broklappen er laget kun på fire centimeter, så med det samme, det fik lidt varme, blev det sporkørt, siger Svend Erik Pram, mens en stor lastbil passerer på det nye underlag.

Klappen går ned om vinteren

Virksunddæmningen har omkring 2500 gennemsejlinger af alt fra joller til sejlskibe i løbet af et år, og da den lukkes efter uge 42 for alle andre end myndigheder og først åbner igen op til påske, er langt størstedelen koncentreret i sommerhalvåret.

- Og det er ikke engang kommet rigtig i gang endnu, for som du kan se derovre, har de fleste jo slet ikke fået deres både i vandet endnu, siger Svend Erik Pram og peger over mod Virksund Lystbådehavn, der har plads til 150 både, men lige nu står næsten tom.

Men selv i højsæsonen kan det svinge meget, hvor mange gange brovagten skal have klappen op, så både kan komme enten ind i eller ud af Hjarbæk Fjord.

- Nogle dage er der næsten ingen, og andre dage kan der være op til 50, siger Svend Erik Pram.

Der er ingen faste tider for gennemsejling, og man tilstræber heller ikke at samle en flok for at forstyrre trafikken på dæmningen mindst muligt. Man bliver bare lukket igennem, når man dukker op.

Men selv om det typisk tager syv-otte minutter, før broklappen er på plads igen, har brovagten ikke indtryk af, at frustrationerne breder sig i de stillestående biler imens.

- Der er tværtimod mange, der undrer sig over, at de aldrig har oplevet at ramme dæmningen, mens broklappen var oppe, selv om det jo altså sker engang imellem. Så jeg oplever ikke, at det er noget, der rigtig generer trafikken, siger Svend Erik Pram.

Minsæl om det ikke er...

Han deler sin dont som brovagt med en kollega på vagter klokken 09-21 i højsæsonen og fri hveranden weekend.

Men selv om der er dage, hvor der ikke kommer så mange både forbi, er arbejdet aldrig kedeligt.

- Man holder sig i gang ved at gå ud og smøre noget, der trænger, slå alt det græs her rundt omkring eller holde toiletterne rene ovre på anden side, så man er selv med til at forme en dag, siger Svend Erik Pram og nikker over mod rastepladsen på Sundstrup-siden.

Og så er udsigten heller ikke så ringe endda her fra »kontoret« på broen, hvorfra man på Hjarbæk Fjords vestside ofte kan iagttage en særlig gruppe af gæster.

- Der er efterhånden kommet mange sæler heromkring, og i højsæsonen tæller vi over 60 af dem, når de ligger i solen på stranden derovre. Men de er også nysgerrige og følger tit kajakkerne ind gennem slusen. Så her er masser af liv, også selv om der ingen både kommer, griner Svend Erik Pram.

Den nye cykelsti over dæmningen mellem Virksund og Sundstrup bliver officielt indviet af borgmester Ulrik Wilbek den 13. maj, når det er blevet tid for den årlige Muslingefestival på Sundstrup Havn.

Svend Erik Pram er brovagt på Virksunddæmningen, hvor han sammen med en kollega årligt har broklappen oppe omkring 2500 gange for at lukke både igennem mellem Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord i baggrunden, så det er ikke så mærkeligt, at de gamle sluseporte og klappen efterhånden trængte til en overhaling. Foto: Henrik Bagge
De tunge sluseporte har været på land for at blive afrenset og få en overfladebehandling, og det samme er overgået klapbroen foran lastbilen, som også har fået ny vejbelægning på oversiden. Foto: Henrik Bagge
En nysgerrig og legesyg sæl stak onsdag hovedet op for at hilse på i bassinet foran slusen. Dem er der efterhånden mange af på begge sider af Virksunddæmningen. Foto: Henrik Bagge