Sofie Ringgaard Schøning (C) og Kim Dongsgaard (V). Privatfoto

Landdistriktsudvikling: Er bæredygtige boliger vejen til vækst?

DEBAT Økonomien og udviklingen i en kommune er i høj grad forbundet med vores evne til at fastholde og tiltrække borgere til kommunen.

I Viborg Kommune har vi over en årrække set en vækst i befolkningen. Desværre vækster vi ikke nok ifht. andre kommuner, hvilket også er en af de væsentligste årsager til, at vi i dette års budget er udfordret.

Derfor skal vi i Viborg Kommune udnytte alle de muligheder der opstår for at gøre os attraktive overfor nuværende og potentielle borgere.

I Landdistriktsudvalget ser vi nogle tendenser i samfundet, der udgør nogle muligheder for at skabe yderlige vækst i Viborg Kommune:

1. Vi forventer, at vi de kommende år vil se, at det bliver dyrere at bo i dyre boliger i de større byer så som Århus. Dette vil være drevet af bl.a. stigende renter, stigende inflation, stigende ejendomsvurdering/skat og stigende energipriser.

2. Vi forventer, at klimabevidstheden vil intensiveres og at bæredygtighed vil være afgørende for valget af hvor man bosætter sig og hvilken bolig man vælger

3. Vi forventer at de kommende generationer vil ønske en bedre balance mellem arbejde og fritid, hvor økonomisk frihed, fleksibilitet via bl.a. hjemmearbejde, nærhed til natur og fællesskaber mv. vil blive prioriteret højt.

Og hvilke muligheder ligger der så i det for Viborg Kommune ? Vores hypotese er, at bæredygtige boliger kan være én af vejene til vækst i Viborg Kommune.

Bæredygtige boliger definerer vi som boliger, der er:

- Bæredygtig for privatøkonomien i anskaffelse og i månedlige udgifter

- Bæredygtig for klimaet ifht. boligens klimaaftryk

- Bæredygtige for den livskvalitet man har som menneske og familie

Der findes mange eksempler på bæredygtige boliger. Der findes tiny-houses, off-grid huse, 3D-printede huse, bofællesskaber mv. Mulighederne er mange og vi vil se flere i årene fremover.

Vi mener, at Viborg Kommune ved at skabe de rette rammer og initiativer for at skabe bæredygtige boliger, kan gøre Viborg Kommune attraktive for potentielle borgere, der ønsker at flytte ud af de større byer.

Derfor forestiller vi os følgende 3-trins raket:

1. Vi skal verificere vores hypotese om at der er et behov i markedet for bæredygtige boliger

2. Vi skal analysere hvordan og hvor Viborg Kommune kan skabe rammerne for bæredygtige boliger

3. Vi skal igangsætte initiativer der skaber de bedst mulige rammer for at bæredygtige boliger etableres i Viborg Kommune, så vi kan tiltrække nye borgere.

Ovenstående analyser skal selvfølgelig afdække mulighederne i vores landdistrikter, men vi skal ikke afgrænse os. Vi skal analysere potentialet i hele kommunen - det handler om at skabe samlet vækst, da det gavner os alle.

Landdistriktsudvalget vil derfor sætte særlig fokus på bæredygtige boligformer i 2023. Og vi vil henover de næste måneder starte analysearbejdet op og involvere øvrige udvalg og andre interessenter, da dette initiativ i høj grad går på tværs af hele byrådet og kræver en bred indsats.