Fjandbohus trækker masser af gæster til Iglsø Ældreklubs foredragsrække hen over vinteren. Arkivfoto: Henrik Bagge

Foredrag på Fjandbohus: Ikke som folk er flest

På tirsdag får Iglsø Ældreklub besøg af tidligere museumschef Henning Ringgard Lauridsen

IGLSØ Det går rigtig godt for Iglsø Ældreklub med den række af foredrag og musikalske indslag, man afholder hver anden tirsdag henover vinterhalvåret.

Således var 60 gæster mødt frem til klubbens seneste arrangement med Carl Erik Lundgaard, oplyser Oda Thomsen fra bestyrelsen, og tirsdag den 7. februar er man klar med næste levende billede på programmet.

Det er tidligere arkivleder og museumschef i Viborg, Henning Ringgaard Lauridsen, der vil fortælle om nogle af de mennesker, han skildrer i sin sidste bog »Ikke som folk er flest«.

Fælles for hovedpersonerne i bogen er, at de på en eller anden måde skilte sig ud fra flertallets grå masse. Nogle soppede rundt i sølet på samfundets bund og kom i konflikt med dets normer, andre blev ramt af myndighedernes jernnæve, fordi de i harme over uretfærdigheder greb til fortvivlelsens selvtægt.

Sort uheld eller en ond skæbne kan give mennesker et særligt eftermæle, og endelig er der eksempler på personligheder, der brød nye veje, fordi de var drevet af eventyrlyst, eller fordi deres virkelyst og idealisme bød dem at gøre det.

En af bogens grummeste fortællinger er hentet fra Fjends Herred tilbage i Chr. 4.´s tid, da hekseforfølgelserne var på sit højeste. Herremanden Niels Munk ville have en hel familie brændt på bålet for trolddomskunster, men det endte med, at han måtte erfare sandheden i det gamle ord: »Den der ler sidst, ler bedst!«

Tidligere arkivleder og museumschef i Viborg, Henning Ringgaard Lauridsen, er næste foredragsholder på Fjandbohus i Iglsø. Arkivfoto