Johnny Gaardsdal. PR-foto

Debat: Minimumsnormeringer virker – men der er stadig lang vej til målet

DEBAT Det begynder endelig at gå den rette vej for normeringerne i landets vuggestuer og børnehaver. Det viser den nye opgørelse fra Danmarks Statistik. Men kommunernes pressede økonomi truer udviklingen.

Trods milliarder til minimumsnormeringer og et politisk løfte om bedre forhold i daginstitutionerne, så hænger forslag til besparelser som mørke skyer over daginstitutionerne i et stort flertal af landets kommuner.

Og det giver ingen mening i et land hvor et af de varmeste politiske temaer lige nu er trivselskrisen blandt børn og unge.

Kigger vi ud i den aktuelle situation på gulvet i en daginstitution, er der stadig lang vej til mærkbare forbedringer for børn og pædagoger.

Dagligt oplever pædagogerne endnu at stå alene med store børnegrupper. Og langt størstedelen oplever sjældent eller aldrig én voksen til tre børn i vuggestue eller én til seks i børnehaven, som minimumsnormeringer ellers sigter efter.

Så vi er stadig langt fra i mål.

Og hvis kommunerne ikke holder fast i udviklingen mod bedre normeringer, så kan det blive svært for dem at leve op til loven om minimumsnormeringer som træder i kraft i 2024.

Der er altså ingen der vinder på besparelserne på børneområdet og i sidste ende gør kommunerne, der vælger nedskæringsvejen, det sværere for dem selv. Selvom økonomien er presset, er det derfor vigtigt, at kommunerne ikke skruer ned for ambitionerne.

Nogle kommuner forsøger at undskylde besparelserne under dække af, at de skam allerede lever op til minimumsnormeringer. Og bruger så normerings-pengene de får fra staten på andre områder.

Men de kan slet ikke være sikre på, at de lever op til loven, når den træder i kraft.

Udregningerne som opgørelsen baserer sig på, ligger nemlig stadig langt fra de udregninger, som loven om minimumsnormeringer baserer sig på. F.eks. skal ledere i daginstitutionerne nemlig ikke indgå 100 procent i statistikken, ifølge loven. Men det gør de i dette års opgørelse. Og børn skal tælle som vuggestuebørn helt indtil de fylder tre år. Men det gør de ikke i opgørelsen. Derudover blive de pædagoger, som er ansat for statslige midler til sociale normeringer talt med og snyder på den måde på vægten.

Status er altså, at vi er på vej, men slet ikke i mål med normeringerne.

Så kære politikere, hold fast i de høje ambitioner, hold børnene fri for besparelser ved næste års budget og brug de øremærkede penge til normeringer på normeringer. Så kommer vi bedst i mål i 2024.