Kristian Pihl Lorentzen. Arkivfoto

Debat: Til kamp mod ødelæggende regler

DEBAT: Et land kan ikke fungere uden love og regler. Men i Danmark må vi erkende, at mængden af love og regler er gået fuldkommen over gevind.

Det er sket som en snigende, men fremadskridende proces, hvor der hvert år indføres nye regler. Alt sammen i bedste mening.

Når der sker en menneskelig fejl på fx et plejehjem, så er reaktionen ofte hos Folketinget og/eller kommunen, at der strammes op med nye regler samt mere registrering og kontrol. I stedet burde der udøves ledelse og indarbejdes en bedre kultur på stedet.

Virkningen af de mange regler er, at rigtig mange gode personaleressourcer i det offentlige går til spilde og arbejdsglæden går fløjten. Tilsvarende er ikke mindst mindre virksomheder tynget i knæ af alt for mange regler og administration, hvoraf det fleste sagtens kunne undværes.

Men værst af alt er, at vores uundværlige foreningsliv for dets mange frivillige ildsjæle er ved at segne under regler, bøvl og gebyr. Ved byfester eller tilsvarende begivenheder skal der søges tilladelse om alverdens ting, fx byggetilladelse til opstilling af telt, selvom det går efter præcis samme plan som sidste år.

På grund af hvidvasklovgivningen er foreningernes bankkonti præget af høje gebyrer og dokumentationskrav for bestyrelsesmedlemmer.

Det er kort sagt gået fuldkommen over gevind - til skade for foreningslivet og virkelysten. Vi skal have alle foreninger med anerkendelsesværdig formål væk flyttet fra risikogruppe høj til lav, så bankerne kan slippe for overadministration og dokumentation – med lavere gebyrer til følge.

Også i forhold til foreningers indsats med at rejse penge til almennyttige formål er der behov for at lempe på reglerne for ansøgning og gebyrer. Og al tale om at beskatte bankospil, hvor overskuddet går til almennyttige lokale formål landet over, må høre op. Og sådan kunne jeg desværre blive ved.

Derfor er det på høje tid at blæse til kamp imod de ødelæggende regler. Det har mange politikere gjort for mig – og virkningen er desværre meget lille. Men vi må og skal lykkes med at sætte handling bag ordene.

Vi kan ikke stiltiende se på, at være foreningsliv, virksomheder og offentligt ansatte tynges af overflødigt bøvl og økonomiske byrder. Det gør Danmark fattigere – økonomisk, kulturelt og menneskeligt.

Vi skal i den kommende valgperiode målrettet afskaffe alle tåbelige regler og i stedet satse på langt mere frihed under ansvar.

Lad os komme i gang lige efter valget.