Trinbrættet i Sparkær bliver efter planen indviet, når en ny køreplan træder i kraft den 11. december 2022. Arkivfoto: Henrik Bagge

Tilbage på sporet: Ekstra millioner til trinbræt

SPARKÆR Byrådet i Viborg besluttede på et møde den 30. marts at give en ekstra anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kroner til kontoen »Trinbræt i Sparkær«.

I forvejen har byrådet i april 2021 bevilget 10,1 millioner kroner til projektet, der bringer Sparkær tilbage som stop på strækningen Struer-Langå fra den 11. december 2022, når en ny køreplan træder i kraft.

Det er især de generelt stigende priser på anlægsinvesteringer, der er årsag til, at prisen på trinbrættet nu er steget med 20 procent.

De to millioner finansieres forskudsvis af kassen med henvisning til, at der på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes afsat en pulje til håndtering af generelle prisstigninger på anlæg.