Poul Asger Beck har været sognepræst i Vestfjends Pastorat siden den 1. marts 2020 og bor privat i præstegården i Vroue. Herfra har han ikke langt til Vroue Kirke, hvor 41 gamle, mystiske emblemer har fanget hans interesse i en sådan grad, at han har skrevet en bog om dem. Arkivfoto: Henrik Bagge

Hjertegåder: Bog om mystisk udsmykning i Vroue Kirke ser dagens lys

Det er sognepræst Poul Asger Beck, der har spidset pennen

VROUE I anledning af Vroue Præstegårds 300 års jubilæum har dens nuværende beboer, sognepræst Poul Asger Beck, skrevet en ny bog, ikke om præstegården, men om den gådefulde udsmykning i Vroue Kirke, der er lidt ældre end præstegården.

Bogen, der har fået titlen »Hjertegåder«, er på 188 rigt illustrerede sider med alle de originale kobberstik og samtlige 41 emblemer i kirken samt en række billeder fra Vroue Kirkes indre.

Emblemerne fremstår som næsten uforståelige gåder, kun med en latinsk indskrift og en ofte mystisk tegning, typisk med et hjerte. Så hvad fortæller de? Hvad er deres budskab? Det er det, forfatteren kaster lys over i sin bog.

Alle emblemer stammer fra en endnu ældre bog fra 1624. Her findes de originale billeder, bibelhenvisning og beskrivende vers, og ved at sammenføje udsmykningen i Vroue med disse gamle informationer er det lykkedes at skabe en unik guide til emblemerne i Vroue.

Emblemerne er fra 1705 og dermed de ældste i nogen kirke i Danmark. Siden bredte de sig og findes i dag i cirka 60 kirker, herunder også i et par andre kirker i Fjends, nemlig Gammelstrup Kirke og Ørum Kirke.

- Det er et ganske imponerende værk, Poul Asger Beck her har skabt. Det trækker på den ypperste viden indenfor området og viser den interesserede hen til yderligere viden, og det gør det på en måde, hvor vi alle kan hente dybe perspektiver og refleksioner ind over vores eget trosliv, lyder det blandt andet i forordet af biskop Henrik Stubkjær.

Bogen er udgivet med støtte fra en lang række lokale virksomheder og er i handlen nu.

»Hjertegåder« er skrevet af sognepræst Poul Asger Beck og kaster lys over de særlige og mystiske emblemer, der i over 300 år har været en del af Vroue Kirkes udsmykning.