Børnehuset Myretuen i Kjeldbjerg er blevet sat under skærpet tilsyn af Viborg Kommune. Foto: Lindy Jørgensen

Ekstra fokus på børnehave i Kjeldbjerg

Forældrene til børnene i Børnehuset Myretuen i Kjeldbjerg mener, at institutionen lider under dårlig ledelse. Nu kigger kommunen med ekstra øjne på situationen i børnehaven

VESTFJENDS Fremtiden for Børnehuset Myretuen i Kjeldbjerg har i flere måneder været en varm kartoffel i Vestfjends, efter det fra politisk side blev foreslået at samle daginstitutionerne i området på grund af faldende børnetal. Gennem de seneste uger er fronterne kun blevet tegnet yderligere op.

På den ene side står Viborg Kommune, der oplever uro og modstand fra primært forældre. Og på den anden side står forældrene til børnene i institutionen, der føler, at Viborg Kommune på en eller flere måder vil tage Myretuen fra dem.

Fakta er, at der for nylig er blevet ændret på antallet af pædagoger i Myretuen på grund af de faldende børnetal.

Det vil sige, at der nu er seks ansatte i børnehuset mod tidligere syv.

Derudover mener forældrene, at der er ændret på nogle strukturelle ting i børnehuset, og at ledelsen er mangelfuld.

Det har skabt fornyet uro, og derfor har Viborg Kommune nu reageret ved at sætte Myretuen under et såkaldt »skærpet tilsyn«.

Det betyder, at kommunen vil holde ekstra øje med, om alt er, som det skal være i Myretuen.

- Da vi førte et almindeligt tilsyn med Myretuen i foråret, var der ingen problemer. Men siden har der været blæst omkring daginstitutionen, så derfor har vi nu vedtaget, at vi fører et skærpet tilsyn med børnehuset i Kjeldbjerg, så vi kan opretholde den pædagogiske kvalitet, der skal være, siger Trine Verner Jensen, der er dagtilbudschef i Viborg Kommune.

Påbud kan blive nødvendigt

Dagtilbudschefen fortæller, at noget af uroen stammer fra klager fra forældrene. Trine Verner Jensen mener, at Viborg Kommune har modtaget omkring 10 skriftlige klager fra forældre til børn i Myretuen.

Nogle af klagerne handler ifølge hende om frygten for, at Myretuen skal lade livet i den nye struktur, der er på vej på dagtilbudsområdet. Andre klager handler om mere interne forhold i børnehuset.

- Lederen af Myretuen har meldt ud, at hun støtter en ny struktur, og hvis ikke alle i huset er enige i den linje, kan det skabe en stemning, der går ud over den pædagogiske kvalitet. Derfor skal vi være opmærksomme, siger Trine Verner Jensen, der ikke afviser, at kommunen må gribe ind på en kontant måde.

- Når vi fører et skærpet tilsyn med et børnehus, er det jo ikke en beslutning, der bliver truffet fra den ene dag til den anden. Der ligger modne overvejelser bag, og derfor kan jeg heller ikke afvise, at der kan komme påbud, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

Klemt mellem to negle

En af de forældre, der har indgivet en klage til Viborg Kommune, er Louise Esholm fra Kjeldbjerg.

Og den klage bunder ikke i den kommende struktur på dagtilbudsområdet, som er på vej. Men derimod bunder den i en strukturændring, der ifølge Louise Esholm allerede er blevet gennemført i Myretuen.

- Vi kan mærke på vores børn, at den nye struktur internt i Myretuen, hvor børnene bliver delt op på en anden måde, gør noget dårligt for dem. For mig at se er der nogle ledere i Viborg Kommune, som ikke formår at løfte deres opgave, og det skaber altså et virkelig dårligt arbejdsmiljø for pædagogerne, siger Louise Esholm.

Hun er også inde på, at informationsniveauet er alt for lavt i forhold til de ændringer, der sker i Myretuen.

- Jeg kan konstatere, at pædagoger, som har kendt Myretuen gennem mange år, og som både vi forældre og børnene er glade for, pludselig ikke er der længere. Og vi har ikke fået noget at vide, før de bare ikke er der længere, siger Louise Esholm.

Hun mener, at det begyndte at gå galt i Myretuen allerede i foråret, da der kom ny leder til børnehuset.

- Vi forældre føler os klemte som en lus mellem to negle. Vi vil bare gerne bevare Myretuen, som den har været gennem mange år, men det virker til, at Viborg Kommune vil tage Myretuen fra os. Enten gennem en politisk beslutning eller gennem dårlig ledelse af børnehaven, siger Louise Esholm.

I næste måned får politikerne fremlagt et forslag til en ny struktur på dagtilbudsområdet.